นายทิพัฒน์ หลีชาติ ขั้นต้น นราธิวาส 030162019990 1572048000 1729814400